Zdjęcie robota pepera

[[pl]]Na czym polega nasze rozwiązanie? [[en]]What is our solution?

[[pl]]Maszynowe uczenie się (Machine Learning) jest analizą procesów uczenia się oraz tworzeniem systemów, które doskonalą swoje działanie na podstawie doświadczeń z przeszłości. [[en]] Machine learning is the analysis of learning processes and the creation of systems that improve their performance based on past experience.

[[pl]]Stosowanie rozwiązań Machine Learningu potrafi wykazać nieznane nam dotychczas zależności, przewidzieć przyszłość, gdy nic zmienimy oraz co zmienić, by zwiększyć wydajność. [[en]]The use of Machine Learning solutions can reveal previously unknown relationships, predict the future, when we change anything and what to change to increase efficiency.

Zdjęcie analizy procesu

[[pl]]Jak przebiega analiza procesu dydaktycznego? [[en]]How does the analysis of the didactic process proceed?

  •   [[pl]]Opisanie (Co się wydarzyło?) [[en]]Description (What happened?)
  •   [[pl]]Przewidywanie (Co się wydarzy?) [[en]]Anticipation (What will happen?)
  •   [[pl]]Diagnoza (Dlaczego to się wydarzy?)[[en]]Diagnosis (Why will this happen?)
  •   [[pl]]Przemiana (Co zmienić, by panować nad wydarzeniami)[[en]]Transformation (What to change to control events)