[[pl]]Platforma edukacyjna[[en]]Learning platform
[[pl]]i kursy wsparte[[en]]and courses supported by
[[pl]]sztuczną inteligencją![[en]]artificial intelligence!

[[pl]]Zobacz kursy[[en]]Our courses [[pl]]Zobacz platformy[[en]]Our platforms

[[pl]]Najważniejsze cechy[[en]]Most important features

[[pl]]Innowacyjność w tworzeniu zoptymalizowanych i skutecznych doświadczeń edukacyjnych. [[en]]Innovation in creating optimized and effective educational experiences.

[[pl]]Inteligentna analiza [[en]]Intelligent analysis

[[pl]]Nowe informacje o procesie uczenia się, których wcześniej nie posiadałeś ubrane w przyjazny sposób. [[en]]New information about the learning process you did not have before provide in a friendly way.

[[pl]]Wirtualny doradca [[en]]Virtual advisor

[[[pl]]Możliwość zadawania pytań w języku naturalnym oraz naśladowanie komunikacji pomiędzy ludźmi. [[en]]The possibility to ask questions in natural language and imitate communication between people.

[[pl]]Wysoce skalowalna [[en]]Highly scalable

[[pl]]Platforma dopasowana do twoich potrzeb, integracja z narzędziami których potrzebujesz. [[en]]A platform adapted to your needs, integration with the tools you need.